Савјет министара БиХ усвојило је Стратегију комуникација Савјета министара БиХ  и Акцијски план за њезину проведбу за раздобље 2010. – 2011. године ради унапређења транспарентности рада и одговорности у институционалном одлучивању те успоставе двосмјерне комуникације с грађанима.

Средњорочном стратегијом дефинисани су  краткорочни и средњорочни комуникацијски  циљеви, циљне скупине, комуникацијски канали, основне поруке  и анализе учинака.Израда ове стратегије проистекла је из Стратегије реформе јавне управе у БиХ и процеса европских интеграција.

Одговорност за примјену Стратегије комуникација је на Служби за информисање Генералног секретаријата Савјета министара БиХ.

Акцијским планом предвиђене су конкретне активности које ће Служба за информисање са службеницима за односе с јавношћу у министарствима провести у периоду 2010. – 2011. године.

Комуникацијски акцијски планови бит ће усвајани на годишњем нивоу за предстојећи период и омогућит ће мјерење и анализу испуњења постављених циљева.

Усвајање комуникацијске стратегије од изузетног је значаја јер директно доприноси испуњавању мјере ИК2-Комуникацијско планирање из Акционог плана I. 

Израда Комуникацијске стратегије била је једна од активности пројекта "Израда-Ревидирање комуникацијских стратегија Савјета министара БиХ, Владе ФБИХ, Владе РС и Владе Брчко дистрикта", којег је у име Канцеларије координатора за реформу јавне управе имплементирао Djikic Consulting Services d.o.o.