Vijeće ministara BiH usvojilo je Strategiju komunikacija Vijeća ministara BiH  i Akcijski plan za njezinu provedbu za razdoblje 2010. – 2011. godine radi unapređenja transparentnosti rada i odgovornosti u institucionalnom odlučivanju te uspostave dvosmjerne komunikacije s građanima. 

Srednjoročnom strategijom definirani su  kratkoročni i srednjoročni komunikacijski  ciljevi, ciljne skupine, komunikacijski kanali, osnovne poruke  i analize učinaka.

Izrada ove strategije proistekla je iz Strategije reforme javne uprave u BiH i procesa europskih integracija.

Odgovornost za primjenu Strategije komunikacija je na Službi za informiranje Generalnog tajništva Vijeća ministara BiH.

Akcijskim planom predviđene su konkretne aktivnosti koje će Služba za informiranje sa službenicima za odnose s javnošću u ministarstvima provesti u razdoblju 2010. – 2011. godine. Komunikacijski akcijski planovi bit će usvajani na godišnjoj razini za predstojeće razdoblje i omogućit će mjerenje i analizu ispunjenja postavljenih ciljeva. Usvajanje komunikacijske strategije od izuzetnog je značaja jer direktno doprinosi ispunjavanju mjere IK2-Komunikacijsko planiranje iz Akcionog plana I.   

Izrada komunikacijske strategije bila je jedna od aktivnosti projekta "Izrada-Revidiranje komunikacijskih strategija Vijeća ministara BiH, Vlade FBIH, Vlade RS i Vlade Brčko distrikta" kojeg je u ime Ureda koordinatora za reformu javne uprave implementirao Djikic Consulting Services d.o.o.