Ured koordinatora za reformu javne uprave u saradnji sa implementatorima projekta „Ibusiness d.o.o. Istočno Sarajevo i Net-pro d.o.o. Brčko“ organizuje završnu konferenciju projekta „Unapređenje procesa analize potreba i evaluacije efekata obuke“ koja će se održati u hotelu Marriott, Skenderija br 1. Sarajevo, 24. januara 2018. godine sa početkom u 12:00.

Izjave za medije predviđene su u periodu od 11:30-12:00 sati.

Implementacijom projekta, između ostalog, kreiran je model za procjenu potreba i evaluaciju efekata obuka, testiran u četiri institucije: Agenciji za rad i zapošljavanje BiH, Republičkom zavodu za statistiku RS, Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona i Odjelu za stručne i admninistrativne poslove Brčko Distrikta.

Također, više od 250 rukovodećih i državnih službenika koji se bave upravljanjem ljudskim resursima sa nivoa BiH, FBiH, RS i BDBiH prošli su obuku o primjeni novog modela analize potreba i evaluacije efekata obuke.