U skladu sa Odlukom o godišnjem planiranju rada i načinu praćenja i izvještavanja o radu u institucijama BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj 94/14)  Ured koordinatora za reformu javne uprave objavljuje nacrt Godišnjeg programa rada Ureda za 2018.godinu.

Ured koordinatora za reformu javne uprave poziva sve zainteresovane građane i organizacije te partnerske institucije da svojim prijedlozima i komentarima daju doprinos izradi što kvalitetnijeg Programa rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave.

Procesom javnih konsultacija želi se osigurati veći nivo učešća građana/interesnih  grupa u ovoj aktivnosti, bolja informisanost i veće povjerenje građana u proces izrade  strateških dokumenata.

Proces javnih konsultacija otvoren je do 04.08.2017. godine, a vaše prijedloge, komentare i sugestije možete slati na e-mail: javnekonsultacije@parco.gov.ba. Svoje komentare možete dostaviti i preko platforme https://ekonsultacije.gov.ba/.

 Nacrt programa rada Ureda koordinatora za 2018 (1)

Izjava o svrsi donošenja GP rada za 2018 (1)

Obrazac za dostavu komentara