U skladu sa Uputstvom o metodologiji u postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 44/15) Ured koordinatora za reformu javne uprave objavljuje nacrt Srednjoročnog plana rada za period 2018.- 2020. godine.

Ured koordinatora za reformu javne uprave poziva sve zainteresovane građane i organizacije te partnerske institucije da svojim prijedlozima i komentarima daju doprinos izradi što kvalitetnijeg Srednjoročnog plana.

Procesom javnih konsultacija želi se osigurati veći nivo učešća građana/interesnih  grupa u ovoj aktivnosti, bolja informisanost i veće povjerenje građana u proces izrade  strateških dokumenata.

Proces javnih konsultacija otvoren je od 22.06. do 07.07. 2017. godine, a vaše prijedloge, komentare i sugestije možete slati na e-mail: javnekonsultacije@parco.gov.ba

Nacrt SP rada Ureda koordinatora za RJU 2018-2020

Izjava o svrsi donošenja Srednjoročnog plana rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave za period 2018. – 2020. godine 

Obrazac za vaše komentare i prijedloge izmjena možete preuzeti ovdje.

Ured koordinatora za reformu javne uprave unaprijed vam se zahvaljuje na komentarima.