Članovi Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave na sjednici održanoj danas u Sarajevu usvojili su Godišnji finansijski izvještaj Fonda za reformu javne uprave za 2016. godinu.

Aneta Raić, šefica Jedinice za donatorsku koordinaciju, finansije, nadzor i evaluaciju u Uredu koordinatora za reformu javne uprave istakla je da su do kraja prošle godine donatori izvršili sve obaveze koje su preuzeli potpisivanjem aneksa III, IV i V Memoranduma o razumijevanju za uspostavu Fonda za reformu javne uprave.

Ona je dodadala da, što se tiče učešća domaćih vlasti u sufinansiranju Fonda, domaće vlasti su tokom prošle godine uplatile na račun Fonda 395.000 KM. U prošloj godini sa računa Fonda za reformu javne uprave isplaćeno je ukupno 1.107.746 KM. Ovaj novac utrošen je u implementaciju projekata iz oblasti reforme javne uprave.

Članovi Upravnog odbora saglasni su sa inicijativom Ureda koordinatora za reformu javne uprave da se pokrene procedura za potpisivanje Aneksa VI Memoranduma o razumijevanju kako bi se omogućio nastavak funkcioniranja Fonda za reformu javne uprave i u narednim godinama.

Predstavnici implementatora projekata održali su i prezentacije početnih izvještaja za projekte „Obuka službenika za informisanje/odnose s javnošću – faza II“ i „Unapređenje procesa analize potreba i evaluacije efekata obuke“ te prezentaciju finalnog izvještaja za projekat „Obuka zaposlenih koji obavljaju poslove državne uprave za primjenu informacionih tehnologija i rad na računaru“.