Koordinator za reformu javne uprave Dragan Ćuzulan i ovlašteni zastupnik firme “Lanaco d.o.o.” Banja Luka Dragan Ninić potpisali su danas u Sarajevu ugovor o realizaciji projekta koji se odnosi na Republiku Srpsku i Brčko Distrikt, a cilj mu je omogućiti institucijama javne uprave da posluju transparentnije i brže kroz implementaciju stabilnog, efikasnog i sigurnog sistema za upravljanje i praćenje sjednica vlade.

Ćuzulan je istaknuo da novi sistem treba da podrži kompletan rad vlada i radnih tijela koje vlade imenuju (odbori, komisije, savjeti, radne grupe….) tako da upotreba papira i papirnih dokumenata bude svedena na minimum, ako ne i ukinuta. Rješenja treba da osiguraju i sigurno čuvanje dokumenata.

Uvođenje novog sistema doprinijet će i efikasnijem korištenju radnog vremena i postojećih resursa, produktivnijem timskom radu uz razvijanje komunikacionih i organizacionih vještina i olakšavanje komunikacije službenika imenovanih u radne grupe i tijela na nivou vlade i njenih institucija.

Dodaje da se time informacioni sistemi nadograđuju jer je u RS-u postojeći sistem instaliran 2007. godine i to tehnološko okruženje ima ograničenje radi čega je potrebno izvršiti nadogradnju i u vezi s pitanjem opreme koja će moći opslužiti taj broj korisnika te uvesti nove funkcionalnosti koje su potrebne a postojeći sistem jednostavno nije mogao pružiti. Za Brčko Distrikt vrši se, rečeno je, uspostavljanje sistema e-sjednica.

– Sistem za elektronsko održavanje sjednica vlada RS i Brčko Distrikta BiH treba da unaprijedi, podrži i olakša rad svim učesnicima u radu vlada, od pripreme i kandidovanja materijala za sjednice, pripremanja dnevnog reda i uvrštavanja materijala koji prate kandidovane tačke u sam dnevni red, do pregleda materijala i izjašnjavanja o njima putem glasanja, komentara – kazao je.

Ćuzulan pojašnjava da se Vijeće ministara BiH i Federalna vlada nisu odlučili za sudjelovanje u tom projektu jer već imaju sisteme za sjednice koje u potpunosti zadovoljavaju njihove potrebe.

– Umjesto toga su ta dva upravna nivoa odlučila da implementiraju DMS sistem za što je izrada projektne dokumentacije u toku – kazao je.

Ovlašteni zastupnik firme “Lanaco d.o.o.” Banja Luka Dragan Ninić obećao je da će kvalitetno i u roku uraditi povjereni im posao na zadovoljstvo korisnika projekta te podsjetio da je to jedan od reformskih projekata iz oblasti e-uprave na što se BiH obavezala.

Ugovor je zvaničnog naziva “Nadogradnja i uspostava sistema za e-sjednice vlada”, a ključni korisnici su Sektor za informatiku Generalnog sekretarijata Vlade RS-a i Pododjeljenje za informatiku Vlade BDBiH. Bit će finansiran novcem Fonda za reformu javne uprave, implementiran tokom narednih godinu dana, a vrijednost ugovora je 985.400 KM bez PDV-a. (Izvor: Fena)