Završava se drugi ciklus obuke zaposlenih koji obavljaju poslove državne uprave za primjenu informacionih tehnologija i rad na računaru, u okviru projekta Ureda koordinatora za reformu javne uprave, koji se finansira iz Fonda za reformu javne uprave a implementira konzorcij Net-pro d.o.o. Brčko i Eksa d.o.o. Sarajevu u saradnji sa agencijama za državnu službu/upravu na svim upravnim nivoima u BiH.

 

Finalna konferencija projekta bit će održana u Sarajevu, 21.12.2016. godine, u Hotelu Europa u Sarajevu. Na konferenciji će biti predstavljeni rezultati projekta ostvareni u dva ciklusa obuke koja su obuhvatila 1745 državnih službenika, te ostvareni uticaj na povećanje nivoa IT vještina zaposlenih u javnoj upravi. U okviru programa konferencije će biti predstavljene i mogućnosti daljeg razvoja IT vještina u javnoj upravi koje nudi ECDL standard (European Computer Driving Licence), kao i potrebe unaprijeđenja IT vještina za razvoj eUprave u Bosni i Hercegovini.


Program konferencije

13:00-13:15 Izjave za medije

Aleksandar Karišik, šef Operativne jedinice Ureda koordinatora za reformu javne uprave

Zlatan Mulabegović, direktor Net-pro d.o.o. Brčko

Aleksandar Radeta, Agencija za državnu upravu RS

Mensura Beganović, predsjednica Asocijacije informatičara u BiH, nocioca ECDL licence za BiH

Predstavnik polaznika obuke

13:15 – 13:20 Uvod

Zlatan Mulabegović, konzorcij Implementatora Net-pro d.o.o. Brčko i Eksa d.o.o. Sarajevo

13:20 – 13:25 Ciljevi projekta ECDL obuke zaposlenih koji obavljaju poslove državne uprave

Aleksandar Karišik, Ured koordinatora za reformu javne uprave

13:25 – 13:30 Rezultati obuke za upravni nivo BiH

Ana Jerkić, Agencija za državnu službu BiH

13:30- 13:35 Rezultati obuke za upravni nivo RS

Aleksandar Radeta, Agencija za državnu upravu RS

13:35 – 13:40 Rezultati obuke za upravni nivo FBiH

predstavnik, Agencija za državnu službu FBiH

13:40- 13:45 Rezultati obuke za upravni nivo BDBiH

Biljana Mlađenović, Vlada Brčko distrikta BiH

13:45- 13:50 Značaj primjene ECDL standarda u javnoj upravi

Gđa Mensura Beganović, Asocijacija informatičara u BiH (nosilac ECDL licence za BiH)

13:50-14:00 Značaj IT vještina za razvoj eUprave u BiH

Branislav Zimonjić, Ministarstvo komunikacija i transporta BiH

14:00-14:15 Dodjela ECDL diploma najuspješnijim polaznicima obuke sa lokaliteta Sarajevo
14:15 – 15:00 Koktel posluženje za učesnike