Sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave će biti održana u srijedu, 07.12.2016. godine, s početkom u 12:00 sati, u zgradi Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, Sarajevo.

Predloženi dnevni red:

  1. Verifikacija Zapisnika s 56. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 25.10.2016. godine
  2. Početni izvještaj sa prezentacijom za projekat „Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika – faza II (SPPD II)“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Početni izvještaj
  3. Prezentacija Početnog izvještaja za projekat „Implementacija zajedničkih servisa za e-Usluge“
  4. Prezentacija Finalnog izvještaja za projekat „Nadogradnja Jedinstvenog informacionog sistema za registraciju poslovnih subjekata u Republici Srpskoj kroz nabavku neophodne HW infrastrukture (backup serveri)“
  5. Projektni prijedlog „Funkcionalni pregled kapaciteta institucionalne komunikacije u strukturama državne službe u BiH“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Projektni prijedlog
  6. Projektni zadatak „Funkcionalni pregled kapaciteta institucionalne komunikacije u strukturama državne službe u BiH“ s prijedlogom Odluke o prihvatanju Projektnog zadataka
  7. Izvještaj o evaluaciji nabavke za projekat „Unapređenje procesa analize potreba i evalaucije efekata obuke“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj o evalauciji nabavke
  8. Prijedlog Odluke o dodjeli ugovora za projekat „Unapređenje procesa analize potreba i evalaucije efekata obuke“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na prijedlog Odluke o dodjeli ugovora
  9. Informacija o odlukama donesenim u proceduri pisanog usaglašavanja u periodu između dvije sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave
  10. Razno.