Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave i Goran Žeravčić, direktor firme Kronauer Consulting d.o.o. potpisali su danas u Sarajevu ugovor o realizaciji projekta “Obuka službenika za odnose s javnošću” – faza II.

Cilj projekta je unapređenje kompetencija službenika za informisanje/odnose s javnšoću u institucijama i organima uprave svih nivoa u Bosni i Hercegovini kroz specifične obuke.  Realizacijom projekta treba da se osigura podrška reformi javne uprave u BiH, i pruži doprinos realizaciji općeg cilja u reformskoj oblasti institucionalna komunikacija.

„Reforma javne uprave u oblasti institucionalne komunikacije je u funkciji povećanja transparentnosti i odgovornosti tijela vlasti prema javnosti, a komunikacija je ključni element koji pokazuje da je organizacija, odnosno institucija odgovorna građanima. Obuke zasnovane na stvarnim potrebama korisnika i savremenim trendovima u razvoju komunikacije i odnosa s javnošću jedan su od glavnih preduslova za efektivan i efikasan rad službenika koji se bave odnosima s javnošću u državnoj službi“, istakao je Ćuzulan.  On je dodao da uspješnost funkcionisanja sistema strateške komunikacije u velikoj mjeri zavisi od stalnog unapređenja i razvoja ljudskih potencijala, u ovom slučaju službenika za odnose s javnošću te podsjetio da je ovo  nastavak projekta koji je proveden još 2010 godine.

„Naš zadatak je da analizirano stanje u pogledu postojećih obuka na svim nivoima državne službe i učešća državnih službenika u takvim obukam te na osnovu analize pripremimo i provedemo specifični program obuke za komunikatore u javnoj upravi koji će biti zasnovan na savremenim trendovima i stvarnim potrebama korisnika“, istakao je Žeravčić.

Vrijednost ugovora iznosi 115.830,00 KM sa PDV. Implementator projekta je Kronauer Consulting d.o.o.,, a završetak projekta očekuje se za osam mjeseci.

Ovo je deveti projekat iz oblasti reforme javne uprave čija je realizacija počela u ovoj godini.