Sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave bit će održana u petak, 27.05.2016. godine, s početkom u 12:00 sati, u u zgradi Vlade Federacije BiH, Ante Starčevića bb, u Mostaru.

Predloženi dnevni red:

1.    Verifikacija Zapisnika s 51. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 01.04.2016. godine

2.    Verifikacija Zapisnika s 52. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 11.04.2016. godine

3.    Verifikacija Zapisnika s 53. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 28.04.2016. godine

4.    Kvartalni izvještaj Fonda za reformu javne uprave za period 01.01. – 31.03.2016. godine s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Kvartalni izvještaj Fonda

5.    Prezentacija Početnog izvještaja za projekat „Obuka zaposlenih koji obavljaju poslove državne uprave za primjenu informacionih tehnologija i rad na računaru“

6.    Prijedlog Odluke o poništenju ograničenog postupka za javnu nabavku konsultantskih usluga za implementaciju projekta „Uspostavljanje savremenih odjela za upravljanje ljudskim potencijalima u organima uprave u BiH“

7.    Projektni prijedlog „Strateška komunikacija – faza II“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Projektni prijedlog

8.    Projektni zadatak „Strateška komunikacija – faza II“ s prijedlogm Odluke o prihvatanju Projektnog zadatka

9.    Projektni prijedlog „Nadogradnja i uspostavljanje sistema za e-sjednice vlada“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Projektni prijedlog

10.    Projektni zadatak „Nadogradnja i uspostavljanje sistema za e-sjednice vlada“ s prijedlogom Odluke o prihvatanju Projektnog zadatka

11.    Izvještaj o evaluaciji nabavke za projekat „Obuka službenika za informisanje/odnose s javnošću – faza II“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj o evaluaciji nabavke

12.    Prijedlog Odluke o dodjeli ugovra za projekat „Obuka službenika za informisanje/odnose s javnošću – faza II“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na prijedlog Odluke o dodjeli ugovora

13.    Informacija o odlukama donesenim u proceduri pisanog usaglašavanja u periodu između dvije sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave

14.    Razno.