Priprema javne kampanje/sedmice transparentnosti, bila je glavna tema 11. sastanka članova i članica Grupe za komunikacije i upravljanje znanjem, u okviru Programa jačanja javnih institucija, koji je održan 2. i 3. juna ove godine u Mostaru.

Prema prijedlogu  kampanje koji su izradile predstavnice Direkcije za evropske integracije (DEI), Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH (HEA) i Ureda koordinatora za reformu javne uprave, sedmica transparentnosti bit će održana u septembru ove godine. Cilj je ukazati na povećanje transparentnosti rada javnih institucija.  Prijedlog kampanje bit će dodatno dopunjen i usaglašen među članovima grupe.  

Dodatne teme koje su obrađene na sastanku bile su:  upotreba internog kalendara za upravljanje događajima, analiza internih komunikacija koju je provela Direkcija za evropske integracije, izrada pozicionih dokumenata (white paper) o strateškim komunikacijama i o upravljanju znanjem.

Unapređenje komunikacije u javnih institucijama jedan je od ciljeva reforme javne uprave u oblasti Institucionalna komunikacija. Strateško pozicioniranje komunikacija unutar javnih institucija, unapređenje profesije, izgradnja kapaciteta, promjena pristupa komunikacijama (od pukog informisanja do dvosmjerne komunikacije s građanima) te uvođenje novih metoda, ideja i alatki predstavljaju glavnu osnovu rada Programa jačanja javnih institucija u oblasti komunikacija. Upravljanje znanjem predstavlja novu temu za institucije korisnice a uvođenje prakse upravljanja znanjem u javnim institucijama za cilj ima bolje korištenje postojećeg znanja za odlučivanje, komuniciranje te unapređenje javnih usluga.

Grupu za komunikacije i upravljanje znanjem čine predstavnici četiri institucije: DEI, HEA, Agencije za statistiku BiH i Ureda koordinatora za reformu javne uprave.  Služba za informiranje Vijeća ministara BiH, čija je predstavnica učestvovala na sastanku, je pridružena članica ove radne grupe.  

Ured koordinatora za reformu javne uprave partner je Njemačkom društvu za međunarodnu saradnju (GIZ) u implementaciji Programa jačanja javnih institucija.