Odluka o zaključivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) usvojena je na današnjem sastanku Vijeća EU za opće poslove. U skladu s odredbama Sporazuma njegovo stupanje na snagu se očekuje 1. juna 2015. godine.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju potpisan je 16. juna 2008. godine, a do njegovog stupanja na snagu u primjeni je Privremeni sporazum.

Detaljnije informacije o Odluci Vijeća EU o zaključivanju SSP-a dostupne su ovdje.