Upravni odbor Fonda za reformu javne uprave u BiH na sjednici održanoj u petak (06.03.2015.) u Brčkom dao je saglasnost na Izvještaj Fonda za reformu javne uprave za period 1.1.- 31.12.2014. godine.

U Izvještaju Fonda konstatirano je da doprinos donatora u prošloj godini iznosi 6.017.540,13KM, a domaćih vlasti (Vijeće ministara BiH, Vlada Republike Srpske, Vlada Federacije BiH i Vlada Brčko distrikta BiH) 415.000 KM. U prošloj godini na račune Fonda za RJU uplaćeno je 6.432.540,12 KM, dok ukupan doprinos donatora i domaćih vlasti Fondu zaključno sa 31.12. 2014. godine iznosi 25.984.796,89KM.

Članovi UO FRJU, između ostalog, razmatrali su i usvojili informaciju o dopuni ukupne liste projekata po reformskim oblastima iz Revidiranog akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave. Lista od 25projekata dopunjena je novom projektnom idejom – „Unapređenje informacionog sistema u Agenciji za državnu službu Federacije BiH za upravljanje ljudskim potencijalima sa softverskim modulima u cilju davanja podrške reformi javne uprave“.

Projektnu ideju kandidirala je Agencija za državnu službu Federacije BiH. Radi se o projektu koji se odnosi samo na nivo Federacije BiH, a njegova implementacioja doprinijela bi ostvarivanju nekoliko ciljeva iz reformske oblasti Upravljanje ljudskim potencijalima. Korisnici projekta su svi organi uprave u Federaciji BiH.