Vijeće ministara ministara na 110. sjednici koja je održana 23. oktobra, usvojilo je Polugodišnji izvještaj o radu Ureda koordinatora za reformu javne uprave januar – juni 2014.

Kako stoji u Izvještaju. Ured koordinatora za reformu javne uprave u prvoj polovini 2014. nastavio je koordinirati proces reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini, te provoditi aktivnosti u skladu sa funkcijama koje su definirane Odlukom o osnivanju Ureda, Strategijom reforme javne uprave u BiH i Zajedničkom platformom o principima i načinu implementacije Akcionog plana 1 Strategije RJU.