Članovi samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Federacije Bosne i Hercegovine na Bjelašnici su organizirali sjednicu Upravnog odbora i  sastanak predsjednika kantonalnih i općinskih odbora te ostalog članstva. Pri pripremi za sastanak, predstavnici Sindikata i sindikalnih organizacija iskazali su zainteresiranost da se detaljnije upoznaju sa procesom reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini (RJU).

Tim povodom, prezentaciju o procesu javne uprave u našoj zemlji, nekim od postignuća te budućim koracima na ovom polju, održala je državna koordinatorica za RJU Semiha Borovac koja je izrazila zahvalnost sindikalcima „na pokazanom interesovanju za ovaj veoma važni proces za BiH“.

– Ako pogledamo sistem javne uprave u BiH, znamo da je naša zemlja u skladu sa Ustavom konstituisana kao složena država sastavljena od dva entiteta, Federacije i Republike Srpske i posebne administrativne jedinice Distrikta Brčko BiH. Federacija BiH sastoji se od deset kantona, dok su u oba entiteta i u FBiH i RS općine i gradovi organizovani kao jedinice lokalne samouprave.

Ovakvu složenu organizaciju države prati i složena orgaizacija uprave. BiH kao i ostale zemlje u tranziciji, ima potrebu da svoju javnu upravu organizuje u skladu sa standardima i principima koji se primjenjuju u zemljama Evropske unije i regiona. To je prije svega neophodno zbog potrebe građana za efikasnijom, odgovornijom, učinkovitijom i transparentnijom javnom upravom na sva četiri nivoa vlasti u BiH. Ovo su dva osnovna razloga zbog kojih se pristupa reformi javne uprave, rekla je između ostalog Borovac.

Kroz prezentaciju procesa RJU, Borovac je navela postignuća po reformskim oblastima, te je istakla gdje su najveći zastoji.
-Krajem ove godine ističe Revidirani akcioni plan 1 za provođenje Strategije za reformu javne uprave, a njegova realizacija je oko 55 posto. To znači da je još dosta posla pred nama, kada je u pitanju reformiranje uprave. Zbog toga je u toku finalizacija dokumenta koji smo nazvali „Reforma javne uprave – Put naprijed“, a koji će biti upućen na državnu, entitetske i vladu brčko distrikta na usvajanje – kazala je Borovac.

Koordinatorica Borovac također je poručila predstavnicima Sindikata da mogu biti koristan partner Uredu koordinatora.