Sastanak koordinatora za reformu javne uprave BiH, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH zakazan je za utorak 18. februara 2014. godine sa početkom u 12 sati na Vlašiću.

Predloženi dnevni red sastanka:

1. Dogovor koordinatora za RJU oko daljih aktivnosti u reformi javne  uprave (Revidirani Akcioni plan 1, Akcioni plan 2);

2. Upoznavanje sa Izvjestajem revizije učinka;

3. Prioriteti SIGMA-e za reformu javne uprave u BiH za period 2013-2020.