Sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave bit će održana u utorak, 17.12.2013. godine, s početkom u 12 sati, u zgradi Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, Sarajevo.

Predloženi dnevni red:

1.    Verifikacija Zapisnika s 36. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 24.10.2013. godine;

2.    Projektni prijedlog „Rodno odgovorno budžetiranje“ („Proširenje informacionog sistema za upravljanje budžetom – BMIS softverskom komponentom za rodno-odgovorno budžetiranje“) s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na projektni prijedlog;

3.    Projektni zadatak „Rodno odgovorno budžetiranje“ („Proširenje informacionog sistema za upravljanje budžetom – BMIS softverskom komponentom za rodno-odgovorno budžetiranje“) s prijedlogom Odluke o prihvatanju projektnog zadatka;

4.    Informacija o provođenju pregovaračkog postupka javne nabavke za projekt „Rodno odgovorno budžetiranje“ („Proširenje informacionog sistema za upravljanje budžetom – BMIS softverskom komponentom za rodno-odgovorno budžetiranje“) s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti za provođenje pregovaračkog postupka;

5.    Projektni zadatak „Javno privatno partnerstvo“ (JPP) s prijedlogom Odluke o prihvatanju projektnog zadatka;

6.    Tenderska dokumentacija za ugovor o nabavci konsultantskih usluga za projekt „Javno privatno partnerstvo“ (JPP) s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na tendersku dokumentaciju;

7.    Projektni zadatak „Jačanje BiH kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika djelovanja – faza II“ (SPPD II) s prijedlogom Odluke o prihvatanju projektnog zadataka;

8.    Tenderska dokumentacija za ugovor o nabavci konsultantskih usluga za projekt „Jačanje BiH kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika djelovanja – faza II“ (SPPD II) s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na tendersku dokumentaciju;

9.    Projektni prijedlog „Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka“ s prijedlogom Odluke o davanju suglasnosti na projektni prijedlog;

10.    Projektni zadatak „Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka“ s prijedlogom Odluke o prihvatanju projektnog zadatka;

11.    Projektni prijedlog „Implementacija zajedničkih servisa za eUsluge: autentikacija i identifikacija, plaćanje usluga, integracija s bazičnim registrima“ s prijedlogom Odluke o davanju suglasnosti na projektni prijedlog;

12.    Projektni prijedlog „Specijalistički program obuka za IT menadžere“ s prijedlogom Odluke o davanju suglasnosti na projektni prijedlog;

13.    Projektni prijedlog „Obuka zaposlenih koji obavljaju poslove državne uprave za primjenu informacionih tehnologija i rad na računarima“ s prijedlogom Odluke o davanju suglasnosti na projektni prijedlog;

14.    Prijedlog Procedura upravljanja finansijama Fonda za reformu javne uprave;

15.    Prijedlog Zaključka za dopunu liste prioritetnih projekata za 2013. godinu;

16.    Razno.