Konferencija "Javna administracija kao instrument za promociju razvoja" održana je 29. 11. 2013. u Budimpešti.

Organizator konferencije bila je Centralna Evropska Incijativa (CEI), koji promoviše političku, ekonomsku, naučnu i kulturnu saradnja između zemalja članica u cilju regionalne koperacije sa fokusom na pripreme za buduće pridruživanje EU.

Azra Branković, savjetnica za reformsku oblast Javne finansije održala je prezentaciju o reformi javne uprave u BiH i ulozi Ureda koordinatora za reformu javne uprave u ovom procesu.

Na konferenciji su bila prezentirana iskustva članica Evropske unije u procesu reforme javne uprave kao što su: Mađarska, Slovačka, Hrvatska i Poljska , ali i iskustva drugih zemalja koje su u procesu pridruživanja EU: Albanija, Crna Gora, Makedonija.

Konferenciji su prisustvovali,među ostalima, ministar javne uprave i pravde Mađarske, državni ministar za javnu administraciju Mađarske te generalni sekretar CEI.