Sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave bit će održana u petak 19.07.2013. godine s početkom u 11 sati u zgradi Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, Sarajevo.  

Predloženi dnevni red:

1.    Verifikacija Zapisnika s 34. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 29.04.2013. godine;

2.    Kvartalni izvještaj Fonda za reformu javne uprave za period 01.04.-30.06.2013. godine s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Kvartalni izvještaj Fonda;

3.    Izvještaj o evaluaciji nabavke za projekat „Obuka službenika za informisanje/odnose s javnošću – faza II“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj o evaluaciji nabavke;

4.    Prijedlog Odluke o dodjeli ugovora za projekat „Obuka službenika za informisanje/odnose s javnošću – faza II“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na prijedlog Odluke o dodjeli ugovora;

5.    Informacija o prijedlogu projekata za podršku implementaciji Revidiranog Akcionog plana 1 koji se finansiraju iz Fonda za reformu javne uprave s prijedlogom zaključaka;

6.    Projektni prijedlog „Mapa puta za reformu registracije poslovnih subjekata“ s prijedlogom Odluke o davanju suglasnosti na projektni prijedlog;

7.    Projektni zadatak „Mapa puta za reformu registracije poslovnih subjekata“ s prijedlogom Odluke o prihvatanju projektnog zadatka;

8.    Tenderska dokumentacija za ugovor o nabavci konsultantskih usluga za projekt „Mapa puta za reformu registracije poslovnih subjekata“ s prijedlogom Odluke o davanju suglasnosti na tendersku dokumentaciju;

9.    Projektni prijedlog „Jačanje BiH kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika djelovanja – faza II“ (SPPD) s prijedlogom Odluke o davanju suglasnosti na projektni prijedlog;

10.    Projektni prijedlog „Javno privtano partnerstvo“ (JPP) s prijedlogom Odluke o davanju suglasnosti na projektni prijedlog;

11.    Projektni prijedlog „Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka“ s prijedlogom Odluke o davanju suglasnosti na projektni prijedlog;

12.    Informacija o daljim aktivnostima u vezi priključenja novog donatora – Ministarstva vanjskih poslova Danske Fondu za reformu javne uprave;

13.    Informacija o odlukama donesenim u proceduri pisanog usaglašavanja u periodu između dvije sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave;

14.    Razno.