Vijeće ministara BiH na sjednici održanoj 8. maja ove godine razmotrilo je i usvojilo Informaciju uz Godišnji finansijski izvještaj  Fonda za reformu javne uprave za 2012. godinu i Informaciju o projektima Fonda za reformu javne uprave (mart 2013.).

Vijeće ministara BiH je donijelo Odluku o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja Fonda za reformu javne uprave za 2012. godinu.

Vijeće ministara BiH je, također, zaključilo da preporuči odgovornim institucijama Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine da posredstvom članova nadzornih timova po reformskim oblastima intenziviraju reformske aktivnosti, naročito u predlaganju ideja i pripremi projekata koji se predlažu za finansiranje iz sredstava Fonda za reformu javne uprave i time osiguraju bržu i efikasniju provedbu ciljeva iz Revidiranog Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini.

U Godišnjem finansijskom izvještaju, između ostalog, stoji da je Upravni odbor Fonda odobrio do sada 16 projekata od kojih se 14 odnosi na sva četiri upravna nivoa; projekt „Informacijski sistem trezora Brčko distrikta“ je individualni i odnosi se samo na Brčko distrikt BiH, te projekt „Proširenje informacionog sistema za upravljanje ljudskim potencijalima sa softverskim modulima za planiranje kadrova i vođenje internog tržišta rada u republičkim organima Republike Srpske“ koji se odnosi samo na nivo Republike Srpske. Od toga, 10 projekata je završeno, jedan projekat se nalazi u fazi implementacije, dok se četiri projekta nalaze u proceduri javne nabavke, te jedan projekt koji se nalazi u fazi pripreme tenderske dokumentacije.