Upravni odbor Fonda za reformu javne uprave na sjednici održanoj 3. oktobra 2012. godine u Brčkom dao je saglasnost na finalne izvještaje o implementaciji projekata "Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija i rad na računarima" i "Unapređenje pravila i procedura za izradu zakona, drugih propisa i općih akata u BiH".

Zahvaljujući uspješno realiziranom projektu „Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija i rad na računarima” 2.400 državnih službenika sa sva četiri upravna nivoa završilo je obuku iz inoformatike i korištenja računara po savremenom ECDL sistemu, koji je prihvaćen u 148 zemalja svijeta  (300 državnih službenika  iz različitih institucija sa nivoa BiH, 1125  državnih službenika iz različitih organa uprave sa nivoa Federacije BiH, 750 državnih službenika iz različitih organa uprave Republike Srpske, 225 državnih službenika u različitim organima uprave Brčko distrikta BiH).  

ECDL certifikat, odnosno "Evropska kompjuterska diploma" koju su stekli polaznici obuke, predstavlja međunarodno priznatu kvalifikaciju i ujedno je evropski standard za dokazivanje osposobljenosti za rad na personalnim kompjuterima.  Realizacijom projekta stvorene su pretpostavke za uvođenje naprednih IT servisa u oblast državne uprave, od koncepta „ureda bez papira“, implementacije „digitalnog potpisa“, brže komunikacije, kolaboracije i odlučivanja, te efikasnosti daljih obuka državne uprave koje sada mogu biti implementirane kroz e-learning.

Projekat "Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija i rad na računarima" finansiran je iz sredstava Fonda za reformu javnu uprave. Njegova ukupna vrijednost je 1.213.424,95 KM, a u ime Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH realizirao ga konzorcij firmi CCED Sarajevo, BHM Zenica, ETC ECDL Banja Luka i Net PRO Brčko, te KING ICT Sarajevo i King ICT Zagreb.

U protekle dvije godine, kroz projekat "Unapređenje pravila i procedura za izradu zakona, drugih propisa i općih akata u BiH" stvarani su preduvjeti da BiH olakša usvajanje Acquisa, izradi jedinstvena pravila, metodologije, standarde i načela koji se primjenjuju u Evropskoj uniji kada je u pitanju izrada zakona i drugih propisa te da, u konačnici, harmonizira bh. zakonodavstvo s evropskom pravnom stečevinom.

Projekt "Unapređenje pravila za izradu zakona i opštih akata u BiH" bio je zajednički za sve nivoe vlasti i urađen je za institucije, prije svega one koje su zadužene za izradu zakona, kao što su ministarstva pravde na svim nivoima vlasti, uredi za zakonodavstvo, kao i tijela u zakonodavnim organima poput Zakonodavdno-pravne i Ustavno-pravne komisije. U sklopu projekta izrađena su nova nomotehnička pravila za izradu zakona koja  je usvojio Brčko distrikt BiH, dok se na usvajanje istih ili sličnih pravila čeka i na nivou BiH, Federacije BiH i Republike Srpske.

Kroz implementaciju projekta urađen je i Priručnik za izradu pravnih propisa koji će državnim službenicima olakšati rad.  Organizirano je i 11 radionica za državne službenike sa sva četiri nivoa vlasti koji učestvuju u pripremi i izradi zakona, drugih propisa i općih akata.

Implementacija projekta doprinijela je realizaciji ciljeva iz Revidiranog akcionog plana 1 Strategije reforme javne. Projekat doprinosi i ukupnom poboljšanju pravnog sistema u BiH na način da će biti olakšano usvajanje acquis-a jer potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju postoji obaveza usklađivanja naših propisa sa evropskim propisima, a jedinstvena metodologija za izradu zakona je značajan preduslov za primjenu evropskog zakonodavstva.  

Projekat je bio odgovor na trenutno stanje i uočene probleme na izradi pravnih propisa na svim upravnim nivoima u BiH jer su često zakoni usvajani bez valjanih analiza, te kvalitativnih i kvantitativnih procjena analiza na ekonomske, društvene i okolišne uticaje, često bez širih konsultacija i javne rasprave.  

Implementacija projekta trajala je od 9.juna 2010. godine, a projekat je finansiran sredstvima Fonda za reformu javne uprave i koštao je, sa PDV-om, 786.041 KM.

Ugovorom za realizaciju projekta bio je predviđen i monitoring projekta koji je uradio implementator – Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu.