Od ukupne vrijednosti iznosa IPA sredstava alociranih Bosni i Hercegovini u okviru državnih programa IPA 2007-2010 (295,279 miliona eura), do 28.6.2012. je ugovoreno nešto više od dvije trećine. Takođe, blizu polovine od ukupno alociranih sredstava iz državnih godšinjih paketa IPA 2007- 2010 do pomenutog datuma isplaćeno je kompanijama koje su na tenderu odabrane da implementiraju IPA projekte.

Izraženo u procentima i iznosima, ukupna stopa ugovorenih sredstava iz IPA državnih paketa pomoći 2007-2010, dostigla je nivo od 73% ili 214,881 miliona eura. Nivo isplaćenih sredstava za IPA državne pakete (2007-2010) do sada iznosi ukupno 43% ili 126,772 miliona eura.

Ovo su zaključci analize Direkcije za evropske integracije na temelju podataka koje je Delegacija EU u BiH prezentovala na petom sastanku Odbora za praćenje IPA, održanog u julu u Sarajevu. Ukoliko se posmatra period od 5. jula 2011. (kada je Delegacija EU u BiH prvi put prezentovala podatke o stepenu iskorištenosti sredstava iz IPA fondova) do sada, procenat ukupno ugovorenih sredstava za IPA državne programe 2007-2010 u BiH, bilježi rast od 26% ili 75,327 miliona eura. U istom periodu procenat isplaćenih IPA sredstava veći je za 16% ili 47,521 miliona eura.

Imajući u vidu da je BiH još u centralizovanom sistemu upravljanja finansijskom pomoći EU, izvor podataka o stepenu iskorištenosti sredstava iz IPA programa je Delegacija EU u BiH. Naredni sastanak Odbora za praćenje IPA na kojem će Delegacija EU prezentovati ažurirane podatke o stanju iskorištenosti alociranih IPA sredstava planiran je u decembru 2012. godine.Nakon potpisivanja Finansijskog sporazuma za određenu godišnju IPA alokaciju sredstva postaju dostupna za provođenje tenderskih procedura i ugovaranje projekata.

Ovaj posao, s obzirom na centralizovani režim upravljanja finansijskom pomoći EU, u ime institucija u BiH provodi Delegacija EU u BiH. Prema odredbama Finansijskog sporazuma, rok za ugovaranje projekata je dvije godine od dana potpisivanja Finansijskog sporazuma, a rok za implementaciju projekta dvije do tri godine nakon dana ugovaranja.