Sastanak Nadzornog tima za oblast Upravni postupci i upravne usluge bit će održan u ponedjeljak 23. aprila u 12 sati u zgradi Ureda koordninatora za reformu javne uprave u BiH, u Sarajevu.

Predloženi dnevni red sastanka: 

1. Usvajanje Zapisnika sa sastanka Nadzornog tima (održanog 18.11.2011.godine u Brčkom);

2. Usvajanje Zapisnika sa sastanka Nadzornog tima (održanog 19.03.2012. godine u Banjoj Luci);

3. Analiza stanja u reformskoj oblasti Upravni postupci i upravne usluge provedba mjera iz RAP1;

4. Rad i funkcionisanje struktura za koordinaciju, nadzor i implementaciju RJU;

5. Razno

Materijale za sjednicu možete preuzeti ovdje.