Ured koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine objavio je Obavještenje o nabavci („Službeni glasnik BiH“, 3/12 od 16.01.2012. godine, broj  Obavještenja: 423-1-1-1-2/12) za javnu nabavku pojedinačnih komponenti za informacijsko – komunikacijske i računarske sisteme centralnih organa vlada u BiH za projekat „ Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH- Implementacija faze I„.

Tekst obavještenja objavljen je i na našoj web stranici i to u kategoriji Tenderi Fonda RJU.

Rok za prijem ponuda je 15.02.2012. godine u 12,00 h.

Kontakt osobe: Nedžib Delić, Tila Arnaut,

tel: 033/ 565-778, 033/ 565-786;

e-mail: Nedzib.Delic@parco.gov.ba ili Tila.Arnaut@parco.gov.ba