U prvih šest mjeseci ove godine institucije uprave u BiH ispunile su 4,66% mjera iz Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave, te ukupna implementacija reformskih mjera trenutno iznosi 43,72%.

Najveći napredak ostvaren je u reformskoj oblasti Institucionalna komunikacija: 58,21%, a najmanji u oblasti Informacijske tehnologije: 32,26%. Po nivoima vlasti, najveći napredak ostvaren je u Brčko distriktu i Republici Srpskoj, a izražen u procentima iznosi preko 48%. Formiranjem Centralne jedinice za informiranje na nivou Vlade Brčko distrikta te uspješnom implamentacijom tri projekta u oblasti Institucionalna komunikacija napredak u ispunjavanju reformskih mjera, u odnosu na prethodni izvještajni period, povećan za 17,77 posto. Radi se o projektima „Strateško komuniciranje”, „Obuka službenika za informisanje“ i „Uspostava mreže info polica“, koji su finansirani sredstvima Fonda za reformu javne uprave.  

Ured koordinatora za RJU i u polugodišnjem Izvještaju o napretku implementacije mjera iz AP 1, koji je upućen Vijeću ministara BiH na  razmatranje, upozorava na činjenicu da se nizak stepen implementacije ogleda i u nedovoljnoj zastupljenost mjera iz AP1 u godišnjim operativnim planovima rada vlada, dugotrajnim procedurama javnih nabavki, a što otežava implementaciju projekata ali i u   nedovoljnom iznosu novca koji vlade izdvajaju za obuke….

Također, formiranjem Agencije za informatičko društvo BiH bio bi povećan procenat ispunjenja reformskih mjera.   

Pored izvještaja o nepretku, Vijeću ministara BiH upućen je i polugodišnji Izvještaj o radu Ureda te kvartalni izvještaj Fonda za RJU za period april – juni 2010. godine.  Fond za reformu javne uprave do sada je odobrio finansiranje 14 projekata, od kojih su tri završena, a tri su u fazi realizacije.  Vrijednost svih projekata je 10.961.451,83 KM.  Sredstva iz Fonda već su rezervisana za pomenute projekte, a Ured je pokrenuo aktivnosti i na osiguranju dodatnog novca za finansiranje Fonda za reformu javne uprave.