Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Informacione tehnologije, sa sljedećim dnevnim redom:

 

1. Usvajanje dnevnog reda sastanka

2. Usvajanje zapisnika sa sastanka Nadzornog tima održanog 3.06.2010. godine

3. Razmatranje projektnog prijedloga i projektnog zadatka “Uspostava video konferencijskih (VC) centara“ dostavljenog sa nivoa Republike Srpske

4. Razmatranje projektnog prijedloga i projektnog zadatka “Telepresence u državnoj službi” kao alternative rješenja pod tačkom 3.

5. Identifikacija prioriteta iz oblasti IT-a za IPA programiranje.

6. Izbor predsjedavajućeg Nadzornog tima na naredno tromjesječje

7. Ostalo

biće održan u srijedu, 23. juna 2010. godine, sa početkom u 12:00 sati, u prostorijama Vlade Brčko distrikta, ul. Bulevar mira 1, Brčko. Materijale za sastanak članovi Nadzornog tima mogu preuzeti ovdje.