Rezultate ankete Dnevnog avaza „Treba li provesti sveobuhvatnu reformu javne uprave radi njene racionalizacije i efikasnosti“?, objavljene 13.04.2010. godine.