Predsjednica Vlade Republike Hrvatske Jadranka Kosor danas je na Brdu kod Kranja uručila predsjedavajućem Savjeta ministara BiH Nikoli Špiriću prijevode acquis communautaire, pravne stečevine Europske unije. Špirić je zahvalio premijerki Kosor i ocijenio da je ovaj gest primjer prave regionalne saradnje s ciljem pomoći zemljama regiona u procesu integracija u evropske strukture.

Pravna stečevina Europske unije (francuski acquis communautaire) naziv je koji se odnosi na cjelokupno dosad akumulirano pravo EU, odnosno na skup pravnih normi i odluka koje obvezuju sve zemlje članice unutar Europske unije. Svaka država koja želi pristupiti u članstvo EU mora prihvatiti osnivačke ugovore i druge sadržaje izvedene iz ugovora i uskladiti svoje zakonodavstvo s pravnom stečevinom EU.

U vrijeme pregovora sa zemljama kandidatkinjama za članstvo za peto proširenje Europske Unije (10 članica koje su pristupile 2004. zajedno s Bugarskom i Rumunjskom), cjelokupna pravna stečevina bila je podjeljena na 31 poglavlje. Za pregovore o pristupanju Hrvatske i Turske Europskoj uniji, pravna stečevina je podijeljena na 35 poglavlja:

 1. Sloboda kretanja roba
 2. Sloboda kretanja radnika
 3. Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga
 4. Sloboda kretanja kapitala
 5. Javne nabave
 6. Pravo trgovačkih društava
 7. Pravo intelektualnog vlasništva
 8. Tržišno natjecanje
 9. Financijske usluge
 10. Informacijsko društvo i mediji
 11. Poljoprivreda i ruralni razvitak
 12. Sigurnost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor
 13. Ribarstvo
 14.  Prometna politika
 15. Energetika
 16.  Porezi
 17. Ekonomska i monetarna unija
 18. Statistika
 19.  Socijalna politika i zapošljavanje
 20. Poduzetništvo i industrijska politika
 21. Trans-europske mreže
 22. Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata
 23. Pravosuđe i temeljna ljudska prava
 24. Pravda, sloboda i sigurnost
 25. Znanost i istraživanje
 26. Obrazovanje i kultura
 27. Okoliš
 28. Zaštita potrošača i zdravlja
 29. Carinska unija
 30. Vanjski odnosi
 31. Vanjska, sigurnosna i obrambena politika
 32. Financijski nadzor
 33. Financijske i proračunske odredbe
 34. Institucije
 35. Ostala pitanja