U 2010.godini Talent for Governance će omogućiti ograničen broj stipendija za mlade, talentirane i motivirane državne službenike, koji rade u lokalnim vladama u zemljama u razvoju i zemljama istočne Evrope (zemlje koje nisu članice EU).

Talent for Governance program stipendiranja sadrži sljedeće aktivnosti:

1. Obuka pri Haškoj akademiji za lokalnu upravu (‘Lokalni ekonomski razvoj” (14-18 juni)’ ili ‘Lokalno pružanje usluga’ (6-17 septembar)

2. Praksa u trajanju od jedne sedmice pri Dutch Local Government

3. Mreža Talent for Governance – događaj

Za više informacija o kriterijima, proceduri apliciranja, pravilima i propisima, molimo vas posjetite stranicu  www.talentforgovernance.com/scholarship /

Period apliciranja:  9. decembar, 2009. – 1. mart, 2010. Aplicirati se može samo online.