Capital.ba: U BiH će ove godine prihodi od carina biti manji za oko 68 miliona KM nego 2009. godine, procjenjuje direktor Uprave za indirektvno oporezivanje /UIO/ BiH Kemal Čaušević.

Čaušević objašnjava da će do pada ovih prihoda doći zbog ukidanja carina na neke poljoprivredne proizvode i odjeću.

Prema njegovim riječima, ovo je treća faza primjene Privremenog sporazuma sa EU u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u kojoj će pad prihoda biti manji u odnosu na prethodne godine.

Čaušević je naveo da je BiH prošle godine imala 360 miliona KM manje prihoda od carina, a 2008. godine 118 miliona KM, prenosi “Dnevni avaz”. On je rekao da u sklopu Sporazuma ostaju još tri faze snižavanja carina koje će uslijediti u naredne tri godine.