Radionica na temu "Kako osigurati uspješnu saradnju sa ekspertima?" održaće se u četvrtak 29.10.2009.g., u hotelu "Hollywood" na Ilidži sa početkom u 9:30 sati. Organizator radionice je Direkcija za evropske integracije uz podršku AECID (Agencije za međunarodni razvoj Kraljevine Španije).

Radionici će prisustvovati i predstavnik Ureda koordinatora za reformu javne uprave.

Cilj radionice je da pruži uvid u ulogu SPO-a (Senior Project Officer) i unaprijedi znanja potrebna za uspješnu implementaciju projekata finansiranih od strane Evropske unije. Poseban osvrt će biti dat ulozi voditelja projekata u predstojećem DIS sistemu.

Polaznicima će biti omogućeno da kroz rad u grupama saznaju više o tome kako se "čita" projektni zadatak (Terms of reference); kako se postiže relevantnost projekta; kako se ostvaruje uspješna komunikacija i koordinacija, uključujući procedure vezane za tehničke aspekte implementacije projekata.