Uprava za indirektno oporezivanje /UIO/ BiH od početka ove godine do kraja jula prikupila je na Jedinstveni račun 2,888 milijardi KM, što je za 13 odsto manje nego u istom periodu prošle godine, izjavio je Srni porptarol UIO BiH Ratko Kovačević.

On je kao osnovni razlog smanjenja prihoda od indirektinih poreza naveo ukidanje carina na većinu proizvoda čije je porjeklo iz zemalja EU, a što je jedan od uslova iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Kovačević je rekao da je drugi razlog svjetska ekonomska kriza, koja je uticala i na smanjenje uvoza u BiH, a što podrazumijeva i manju osnovicu za naplatu uvoznih dažbina koje prikuplja UIO BiH. On je istakao da je od bruto iznosa prikupljenih prihoda, u visini od 2,888 milijardi KM, ostvaren povrat PDV-a obveznicima koji su na to ostvarili pravo u visini od 440 miliona KM.

Kovačević je dodao da je obavljena i raspodjela prihoda sa Jedinstvenog računa, pa je za finansiranje institucija BiH izdvojen 421 milion KM, Republici Srpskoj je dato 650 miliona KM, Federaciji BiH 1,3 milijarde KM, a Brčko distriktu 72 miliona KM.