Sastanak Nadzornog tima za oblast Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa sa sljedećim dnevnim redom:

1.    Usvajanje zapisnika sa pete sjednice Nadzornog tima za oblast Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa, koja je održana 24.03.2009. god.

2.    Dogovor o daljoj realizaciji projekta Baza podataka propisa (LDB – Legislative Data Base)

3.    Razno.

biće održan u srijedu 22.04.2009. godine u Banja Luci, u zgradi Vlade Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, sa početkom u 12:00 sati.