Osma sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave biće održana  u četvrtak 12.03. 2009. godine s početkom u 12:00 sati, u zgradi Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, Sarajevo.

Prijedlog dnevnog reda sjednice:

1. Usvajanje Zapisnika sa sedme sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 02.02.2009. godine

2.    Odobravanje izmjena u projektnom zadatku i tenderskoj dokumentaciji za projekt „Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka“ iz oblasti Informacione tehnologije

3.    Odobravanje projektnog zadatka „Informacijski sistem upravljanja budžetom” iz oblasti Javne finansije

4.    Razmatranje i izjašnjavanje UO FRJU o Prijedlogu za izmjene Poslovnika o radu UO FRJU

5.    Razno