Sastanak Nadzornog tima za implementiranje Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Informacione tehnologije, sa sljedećim dnevnim redom:

1.    Usvajanje Zapisnika sa sastanka Nadzornog tima održanog           28.11.2008. godine
2.    Izbor predsjedavajućeg Nadzornog tima
3.    Informiranje o statusu projekata iz reformske oblasti Informacionih tehnologija
4.    Informiranje o statusu imenovanja Implementacionog tima za   projekt interoperabilnosti
5.    Ostalo.

bit će održan u utorak, 24.02.2009. godine, s početkom u 12 sati, u prostorijama Ministarstva komunikacija i prometa, Trg BiH 3, Sarajevo.