Prvi sastanak Privremenog pododbora za poljoprivredu i ribarstvo i RPM sektorski sastanak o sigurnosti hrane, veterinarskoj i fitosanitarnoj politici i ruralnom razvoju, biće održan 23. i 24. februara 2009. godine u Briselu. Sastanku Privremenog pododbora i sektorskog RPM prethodiće nekoliko pripremnih sastanaka radne grupe za poljoprivredu i ruralni razvoj BiH.

Na sastancima će se govoriti o bilateralnim trgovinskim odnosima u sektoru poljoprivrede i ribarstva u periodu 2006.-2008., stanju u sektoru u pogledu približavanja acquisu, jačanju administrativnih kapaciteta na državnom nivou, provođenju Okvirnog zakona o poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju, strategiji poljoprivrede BiH i harmonizaciji sistema plaćanja, politici ruralnog razvoja, registru zemljišta, poljoprivrednoj sastistici, budžetu za 2008. i 2009. godinu, finansijskoj pomoći i pripremi za IAPRD.

Posebna pažnja biće posvećena pitanjima iz oblasti ribarstva, sigurnosti hrane, veterinarstva i fitosanitarne oblasti.