Nezavisne novine: Javna potrošnja u RS je znatno niža nego u FBiH, ali se ona i dalje može smanjivati reorganizacijom državne uprave, kazao je Momir Dejanović, predsjednik Centra za humanu politiku iz Doboja.

On je kazao da su istraživanja ovog centra pokazala da javna uprava u RS nije toliko loše organizovana, ali da se mora raditi na podizanju njene efikasnosti.

Prema njegovim riječima, najveći problem je što su plate u javnoj upravi za oko 40 odsto veće u donosu na prosječnu platu na nivou države i da se u tom segmentu mogu napraviti značajne uštede.

Nacrtom budžeta za narednu godinu pet republičkih uprava i 25 republičkih upravnih organizacija će građane koštati nešto manje od 80 miliona KM, što je na nivou ovogodišnje potrošnje.

Stojanka Ćulibrk, pomoćnik ministra lokalne uprave i samouprave RS, kazala je da će doći do reorganizacije republičkih upravnih organizacija tako da, prema Prijedlogu zakona o republičkoj upravi umjesto dosadašnjih pet republičkih uprava organizuje se šest, a umjesto  25  republičkih upravnih organizacija organizuju 23.

Ćulibrkova je rekla da je predviđeno donošenjem novog zakona pojedini republički organi uprave prerastu u ustanove.

„Agencija za lijekove, Agencija za akreditaciju i unapređenje zdravstvene zaštite, Agencija za selekciju i uzgoj u stočarstvu i Agencija za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi nastavit će sa radom kao javne ustanove“, rekla je Ćulibrkova.

Ona je kazala da će poslove Republičkog sekretarijata za odnose sa međunarodnim tribunalom u Hagu i istragu o ratnim zločinima preuzeti republički centar za istraživanje ratnih zločina.

Ćulibrkova ističe da se Prijedlogom zakona predviđa i gašenje Direkcije za privatizaciju, čije će poslove preuzeti Investiciono-razvojna banka.

Ona je rekla da ocjena rada republičkih organa uprave podliježe nadzoru Vlade RS.