Nezavisne novine: Zamjena saobraćajnih dozvola, kojom je predviđeno uvođenje novih registarskih tablica i stikera, neće početi ove godine, kako je ranije najavljeno, nego u martu naredne godine. Potvrđeno je ovo u Ministarstvu transporta i komunikacija BiH, a razlozi odgađanja su konkursne procedure. U Agenciji za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA), bivšoj Direkciji CIPS-a, raspisali su konkurs, ali zbog žalbi još nije utvrđeno ko je najbolji ponuđač. U Kancelariji za žalbe BiH, koja odlučuje u procesu javnih nabavki, kazali su da ovaj predmet još nije riješen.

"Ne možemo reći kada će biti donesena odluka jer smo tražili dodatne informacije i dokumentaciju ugovornih strana", rekao je Amir Pilav, predsjedavajući Kancelarije za žalbe BiH.

Kako smo saznali, sve ovo odgodiće proces zamjene saobraćajnih dozvola. Prvi konkurs koji je raspisan još 2006. godine, kada su izabrane njemačka i austrijska firma, epilog će imati na Sudu BiH, jer još nije odlučeno po tužbi sarajevske firme "Ferba international". Drugi konkurs, koji je u maju raspisala Direkcija CIPS-a, bio je poništen, a za njega se rješavaju žalbe. Zbog dugih i nepravilnih konkursnih procedura, te stupanja na snagu Zakona o bezbjednosti saobraćaja BiH, Savjet ministara prošle godine je obnovio cijelu koncepciju zamjene saobraćajnih dozvola i uvođenja novih registarskih tablica i stikera. Kako je predviđeno, postojeće saobraćajne dozvole zamijeniće potvrda o vlasništvu, a dobivaće se potvrda o registraciji i stiker o obavljenom tehničkom pregledu, koji će biti na vidnom mjestu automobila. Ranije su iz Direkcije CIPS-a naglasili da vlasnici vozila ne moraju odmah da zamijene registarske tablice, te da sve dok je vozilo u njihovom vlasništvu mogu da voze s postojećim tablicama. Gužve se ne očekuju, jer će se saobraćajne dozvole mijenjati postepeno, odnosno po isteku registracije vozila.