Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH podržao je projekt „Volontiraj – kreditiraj 2008“, čiji je organizator Udruženje građana Infohouse.

Srednjoškolaci Druge gimnazije Sarajevo Eldar Bjelak i Lamis Kulenović jučer su nastavni dan zamijenili radnim danom u Uredu koordinatora za reformu javne uprave, gdje su upoznati sa radom Ureda ali i reformom javne uprave u BiH.

Cilj akcije Infohousa bio je zaposliti učenike srednjih škola na jedan dan („Socijalni dan“ –  10.10.2008.) te im pružiti priliku da upoznaju rad u firmama, institucijama i udruženjima kako bi pokazali svoje potencijale. Njihova dnevnica od 15 KM biće uplaćena na projektni žiro račun, a novac će biti utrošen samo za učeničke projekte na „Sajmu ideja“ 8.11. 2008. godine u Sarajevu.