Dnevni avaz: Šef Delegacije Evropske komisije u BiH Dimitris Kurkulas (Kourkoulas) ocijenio je da ispunjavanje obaveza BiH na putu euroatlantskih integracija teče dobro, ali da postoje problemi koje treba rješavati.

Kurkulas je u Sarajevu, na seminaru o novim finansijskim instrumentima za podršku civilnom sektoru unutar Instrumenta za pretpristupnu podršku (IPA), istakao da civilno društvo ima ključnu ulogu u demokratskom životu i da je bitan faktor u uspjehu BiH na putu ka euroatlantskim integracijama.