Dnevni avaz: Radi koordinacije fiskalnih aktivnosti u FBiH i pripreme stajališta koje će  federalni predstavnici zastupati u Fiskalnom vijeću BiH, Vlada Federacije BiH donijet će uredbu kojom će biti uspostavljeno fiskalno koordinacijsko tijelo FBiH.

To tijelo činit će federalni i kantonalni ministri finansija i direktori vanbudžetskih fondova, jedan je od zaključaka jučerašnjeg susreta premijera Nedžada Brankovića i dopremijera i federalnog ministra finansija Vjekoslava Bevande s kantonalnim premijerima i ministrima finansija, javlja Fena.

Tema skupa, kojem su prisustvovali i predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH Nihad Imamović i predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Edhem Biber, bilo je i usaglašavanje i koordinacija budžetskih politika u FBiH, što je također moguće ostvariti kroz fiskalno koordinacijsko tijelo.

Rečeno je da treba doći do zajedničkog, konsolidiranog budžeta iz kojeg bi bilo jasno vidljivo s koliko novca raspolažu FBiH, kantoni, općine i vanbudžetski fondovi.