Promocija Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i radna konferencija pod nazivom "Uloga državne uprave u implementaciji Sporazuma" biće održana u srijedu, 18. juna 2008. godine, u Velikoj sali Zgrade institucija BiH u Sarajevu.

Događaj je organizovan povodom potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju BiH sa Evropskom Unijom, i otvoriće ga Nikola Špirić, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, i Dimitris Kurkulas, Šef Delegacije Evropske komisije u BiH.

Državni koordinator za reformu javne uprave, Nevenka Savić, održaće prezentaciju o reformi javne uprave u kontekstu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Događaj počinje u 11:00 sati i prisustvovati će mu predstavnici domaćih i stranih institucija.