Ured koordinatora za reformu javne uprave u saradnji sa Međunarodnim odjeljenjem za razvoj Vlade Velike Britanije (DfID) u petak, 13. juna u Sarajevu organizuje radionicu o temi: “Smjernice za korištenje sredstava Fonda za reformu javne uprave”.

Radionica će okupiti članove i zamjenike članova nadzornih timova za reformske oblasti, koordinatore reforme javne uprave iz entiteta i Brčko distrikta BiH, te donatore.

Cilj radionice koja počinje u 10, 00 sati u Hotelu Hollywood na Ilidži je upoznavanje učesnika sa načinima, principima i formama kandidovanja projekata za finansiranje sredstvima Fonda za reformu javne uprave.

Ured koordinatora za reformu javne uprave uložio je mnogo napora u razvoj pomenutih smjernica kako bi omogućio predlagačima projekata jednak, jasan i otvoren pristup sredstvima Fonda, ujedno osiguravajući maksimalno usaglašen i koherentan pristup provođenju Strategije RJU i odgovorno trošenje donatorskih sredstava.

Materijale za radionicu registrovani korisnici mogu pronaći u kategoriji materijali nadzornih timova .

Dnevni red radionice možete preuzeti ovdje .