Sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast Upravni postupak održan je u četvrtak, 22.05.2008. godine, u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave u Sarajevu.

Na sastanku je jednoglasno usvojen Poslovnik o radu Nadzornog tima za upravni postupak. Također je imenovan i Predsjedavajući Nadzornog tima koji će se, u skladu sa Poslovnikom, rotirati tromjesečno.

Razmatran je projektni prijedlog i projektni zadatak za projekat "Izrada programa za poboljšanje kvaliteta upravnog odlučivanja u BiH". I projektni prijedlog i projektni zadatak prihvaćeni su od Nadzornog tima i biti će upućeni Upravnom odboru Fonda za reformu javne uprave na odobrenje.

Članovi Nadzornog tima također su se usaglasili oko formiranja Implementacionog tima za ovaj projekat.

Sudionici sastanka su razgovarali i o trenutnom stanju u predmetnoj oblasti, stepenu realizacije mjera iz Akcionog plana 1, prioritetnim reformskim aktivnostima za realizaciju, kao i o projektima na kojima se trenutno radi.