Sastanak Nadzornog tima za oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordnaciju, sa sljedećim tačkama dnevnog reda:

1. Usvajanje Poslovnika o radu Nadzornog tima;

2. Izbor Predsjedavajućeg Nadzornog tima;

3. Prezentacija stanja u predmetnoj oblasti;

4. Diskusija o prioritetnim mjerama za realizaciju i nominovanje novih projektnih prijedloga;

biće održan u utorak 22.04.2008. godine, sa početkom u 12 sati, u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH, Bjelave 85, Sarajevo.