U okviru Twinning projekta “Strateško planiranje i koordinacija u centrima vlasti“ koji je finansirala Europska Unija, 10.12.2007. godine u Brčkom je održan sastanak sekretara Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, entitetskih vlada i Vlade Brčko Distrikta BiH.

Pored sekretara Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, entitetskih vlada i Vlade Brčko Distrikta BiH, sastanku su prisustvovali i predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH, zamjenik gradonačelnika Brčko Distrikta BiH, te zamjenik supervizora Brčko Distrikta BiH.

Na sastanku je usaglašen tekst Memoranduma o međusobnoj saradnji Generalnog sekretarijata Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Sekretarijata Vlade Republike Srpske i Sekretarijata Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, kojim se uspostavljaju osnovna načela, područja i načini saradnje, a u cilju unaprijeđenja međusobne komunikacije, koordinacije, razmjene materijala i drugih informacija.

Uslov za potpisivanje Memoranduma je njegovo odobravanje od vlada u Bosni i Hercegovini čiji sekretarijati zaključuju Memorandum o međusobnoj saradnji.

Pripremljen u skladu sa Strategijom reforme javne uprave u BiH i prioritetima sadržanim u Europskom partnerstvu za Bosnu i Hercegovinu (2007.), Memorandum o međusobnoj saradnji predstavlja značajan iskorak u unaprijeđenju saradnje između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, entitetskih vlada i Vlade Brčko Distrikta BiH.