JAVNI OGLAS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA
KANCELARIJA / URED KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE
PRI KABINETU PREDSJEDAVAJUĆEG SAVJETA / VIJEĆA MINISTARA BIH

Rezultati pismenog testiranja kandidata koje je održano dana 08.11.2007.godine.

Tabela 1: Lista kandidata koji su položili pismeni test i pozivaju se na usmeni razgovor, zajedno sa brojem bodova koje su ostvarili na pismenom testu i terminom usmenog razgovora.

R.B. Ime i prezime Bodovi: Termini za usmeni razgovor:
1 Adela Suljević 28 22.11.2007. godine
od 10:00-11:00
2 Adisa Karačić 29
3 Adnan Husić 22
4 Adnan Imamović 27
5 Adnana Šabani 24 22.11.2007. godine
od 11:00-12:00
6 Alma Kurtalić 28
7 Altijana Brkan 21
8 Amra Kahrimanović 22
9 Azra Mulahmetović 30 22.11.2007. godine
od 12:00-13:00
10 Belma (Zijad) Pašić 24
11 Bojana Dragović 29
12 Dejan Lučić 27
13 Dejan Šetina 22 22.11.2007. godine
od 13:30-14:30
14 Dragana Juraković 21
15 Edin Pašović 26
16 Eldin Isabegović 21
17 Emir Zuhrić 26 22.11.2007. godine
od 14:30-15:30
18 Ines Baždalić 21
19 Ivan Tavra 23
20 Ivica Perić 28
21 Jelena Dubajić 27 22.11.2007. godine
od 15:30-16:30
22 Kenan Hastor 21
23 Maja Šarčević 22
24 Miroslav Zeković 29
25 Nermina Cocalić 29 23.11.2007. godine
od 11:00-12:00
26 Nikola Jokić 29
27 Nina Kuljić 24
28 Sanid Šabanović 26
29 Saud Subašić 25 23.11.2007. godine
od 12:00-13:00
30 Seada Genjac 26
31 Selma Kujrić-Mulaganović 21
32 Snežana Vujadin 29
33 Vanis Ahmetović 22 23.11.2007. godine
od 13:00-14:00
34 Vedrana Elek 28
35 Vedrana Rebić 21

U tabeli 2 data je lista kandidata koji nisu položili/nisu pristupili pismenom testu, zajedno sa brojem bodova koje su ostvarili.

NAPOMENA: Sa kandidatima koji su zadovoljili na pismenom testu , Komisija za izbor pripravnika će obaviti usmeni razgovor u periodu od 22-23.11.2007. godine prema utvrđenom vremenskom rasporedu, kako je navedeno u tabeli sa podacima o rezultatima polaganja pismenog testa.

Mjesto održavanja intervjua: zgrada institucija Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1 u Sarajevu, kancelarija broj 26. u prizemlju.

Ovdje također možete pogledati Odluku o načinu provjere znanja kandidata koji su se prijavili na Javni oglas za prijem pripravnika u Kancelariji koordinatora za reformu javne uprave

Tabela 2: Lista kandidata koji nisu zadovoljili na pismenom testu provjere znanja ili nisu pristupili polaganju:

R.B. Ime i prezime Bodovi Napomena:
1 Belma Krupalija 0 Odustala
2 Azra Podrug 6 Nije položila
3 Aldijana Šabanović 7 Nije položila
4 Ismira Kos 7 Nije položila
5 Selma Mujkanović 7 Nije položila
6 Alma Ganović 8 Nije položila
7 Jelena Lazarević 8 Nije položila
8 Aida Ljubunčić 9 Nije položila
9 Azra Husić 9 Nije položila
10 Dragana Radović 9 Nije položila
11 Emira Huskić 9 Nije položila
12 Aleksandar Pavičević 10 Nije položio
13 Alma Hajdarević 10 Nije položila
14 Alma Hodžić-Badić 10 Nije položila
15 Mirela Ćosović 10 Nije položila
16 Adela Skorupan 11 Nije položila
17 Armin Selimović 11 Nije položila
18 Elma Ikanović 11 Nije položila
19 Nermina Alihodžić 11 Nije položila
20 Sanja Gaco 11 Nije položila
21 Aida Hadžijusufović 12 Nije položila
22 Amir Selimović 12 Nije položio
23 Azra Islamagić 12 Nije položila
24 Elvira Muhibić 12 Nije položila
25 Ezad Šoljić 12 Nije položio
26 Faruk Bulbulušić 12 Nije položio
27 Haris Obuća 12 Nije položio
28 Ilvana Kunovac 12 Nije položila
29 Merhunisa Klopić 12 Nije položila
30 Mirjana Vladičić 12 Nije položila
31 Nedžad Mujezinović 12 Nije položio
32 Olja Ponjarac 12 Nije položila
33 Sanja Malohodžić-Stovrag 12 Nije položila
34 Tea Mandilović 12 Nije položila
35 Aida Mehmedović 13 Nije položila
36 Alen Tatlić 13 Nije položio
37 Alma Bratovčić 13 Nije položila
38 Amir Alađuz 13 Nije položio
39 Elma Somun 13 Nije položila
40 Kemal Muharemović 13 Nije položio
41 Lana Osmanagić 13 Nije položila
42 Lejla Rabić 13 Nije položila
43 Nada Bjelica 13 Nije položila
44 Selma Sahačić 13 Nije položila
45 Slađana Božović 13 Nije položila
46 Slađana Cvijović 13 Nije položila
47 Šefka Nuhan 13 Nije položila
48 Vanja Božović 13 Nije položila
49 Eldin Maksumić 14 Nije položio
50 Eldin Subaša 14 Nije položio
51 Jasmin Krajina 14 Nije položio
52 Katarina Mravak 14 Nije položila
53 Maja Maksimović 14 Nije položila
54 Nermin Sačić 14 Nije položio
55 Nikolina Ivezić 14 Nije položila
56 Željka Duspara 14 Nije položila
57 Amela Muhić 15 Nije položila
58 Amina Ahmetagić 15 Nije položila
59 Anela Mujanović- Durmišević 15 Nije položila
60 Dijana Grujić 15 Nije položila
61 Edina Šljivo 15 Nije položila
62 Ilfet Vejo 15 Nije položio
63 Jelena Milošević 15 Nije položila
64 Mladen Vidović 15 Nije položio
65 Nermina Oglečevac 15 Nije položila
66 Sanela Djedović 15 Nije položila
67 Senad Kokić 15 Nije položio
68 Vedran Tadić 15 Nije položio
69 Adis Suljagić 16 Nije položio
70 Aida Hodžić 16 Nije položila
71 Aida Mujanović 16 Nije položila
72 Amela Sulejmanović 16 Nije položila
73 Dragan Škrba 16 Nije položio
74 Eldin Hodžić 16 Nije položio
75 Eldin Skalonjić 16 Nije položio
76 Jelena Miovčić 16 Nije položila
77 Mirela Soldo 16 Nije položila
78 Nedin Jusić 16 Nije položio
79 Rijad Lavić 16 Nije položio
80 Slaven Kozar 16 Nije položio
81 Vučetić Dragana 16 Nije položila
82 Anera Čingić 17 Nije položila
83 Bojan Mališ 17 Nije položio
84 Damir Čustić 17 Nije položio
85 Dragan Bojić 17 Nije položio
86 Erzad Grahić 17 Nije položio
87 Mirza Nišić 17 Nije položio
88 Vanja Gašanović 17 Nije položila
89 Aida Mustafić 18 Nije položila
90 Alisa Fočo 18 Nije položila
91 Amer Kulić 18 Nije položio
92 Danijela Krišto 18 Nije položila
93 Faris Mekić 18 Nije položio
94 Jelena Šehovac 18 Nije položila
95 Jole Galić 18 Nije položio
96 Maja Softić 18 Nije položila
97 Nataša Trifunović 18 Nije položila
98 Šejla Krdžalić 18 Nije položila
99 Tarik Paočić 18 Nije položio
100 Ahmet Heljić 19 Nije položio
101 Dario Vujkov 19 Nije položio
102 Nikolina Kobačić 19 Nije položila
103 Ranka Kusmuk 19 Nije položila
104 Vesna Tešan 19 Nije položila
105 Zoran Kovačević 19 Nije položio
106 Admir Bašić 20 Nije položio
107 Armin Zelenturović 20 Nije položio
108 Belma Lončarić 20 Nije položila
109 Damir Alić 20 Nije položio
110 Denis Halilović 20 Nije položio
111 Dobrila Vitomir 20 Nije položila
112 Edina Čavčić 20 Nije položila
113 Emina Kamenarević 20 Nije položila
114 Enis Hadžimujić 20 Nije položio
115 Milana Milidrag 20 Nije položila
116 Mirela Suljagić 20 Nije položila
117 Sanida Hasanović-Čar 20 Nije položila
118 Tanja Šabić 20 Nije položila
119 Adnan Mališević / Nije pristupio
120 Aleksandar Čavić / Nije pristupio
121 Aleksandar Đukanović / Nije pristupio
122 Alma Daut / Nije pristupila
123 Alma Dinar / Nije pristupila
124 Amir Rizvanović / Nije pristupio
125 Amra Dolovčić / Nije pristupila
126 Ana Sipovac / Nije pristupila
127 Azra Musić / Nije pristupila
128 Belma Kudić / Nije pristupila
129 Belma Pašić / Nije pristupila
130 Bojan Bojić / Nije pristupio
131 Danijela Kusmuk / Nije pristupila
132 Dragana Batinić / Nije pristupila
133 Dragana Lazić / Nije pristupila
134 Dragoslav Lazarević / Nije pristupio
135 Dženan Hodžić / Nije pristupio
136 Dženana Karamović / Nije pristupila
137 Edin Prljača / Nije pristupio
138 Emina Karić / Nije pristupila
139 Emir Ibrahimović / Nije pristupio
140 Kimeta Mulamekić / Nije pristupila
141 Kristina Miškić / Nije pristupila
142 Lejla Kudra / Nije pristupila
143 Ljilja Predragović / Nije pristupila
144 Marina Ćurić / Nije pristupila
145 Meliha Ćemo / Nije pristupila
146 Mirela Lejla Eminović / Nije pristupila
147 Mirjana Nišić / Nije pristupila
148 Nevena Bjelica / Nije pristupila
149 Predrag Radaković / Nije pristupio
150 Sabina Imamović / Nije pristupila
151 Sandra Kukić / Nije pristupila
152 Sandra Strojil / Nije pristupila
153 Sanela Gojak / Nije pristupila
154 Sanja Merdan / Nije pristupila
155 Senka Zupčević / Nije pristupila
156 Snježana Todorović / Nije pristupila
157 Suvad Bejtić / Nije pristupio
158 Šejla Sadiković / Nije pristupila
159 Tatjana Jošilo / Nije pristupila
160 Tatjana Popović / Nije pristupila
161 Violeta Kristić / Nije pristupila