Координатор за реформу јавне управе Драган Ћузулан сматра да бх. политичари коначно морају преузети власништво над процесом реформе јавне управе те схватити да је тај посао превасходно у нашем интересу.У разговору истиче да је реформисана јавна управа један од три стуба реформи које треба да резултирају већим економским развојем и запошљавањем и кориштењем ресурса подршке које су многе европске земље у предприступној фази врло паметно искористиле.Наглашава да Европска комисија жели видјети да је БиХ на стратешки начин приступила питању наставка провођења реформе јавне управе те да то практично значи да требамо имати нови, јединствен документ.- Сваке године ЕК у свом извјештају нас упозорава да морамо градити професионалну и етичну државну службу, бити транспарентни, доносити одлуке у њабољем интересу грађана, реално планирати и у стилу доброг домаћина се односити према буџетима које 'пуне' грађани БиХ. Морамо радити у најбољем интересу грађана, али и омогућити бизнис заједници бољи пословни амбијент. Нажалост, некада имам утисак да ЕУ показује више интереса за нас од нас самих – сматра координатор за реформу јавне управе.Наводи да Уред координатора проводи активности на припреми нове стратегије реформе јавне управе те је у протеклом периоду израдио неколико кључних докумената које ће понудити представницима међуинституционалних радних група као подлогу за припрему новог стратешког оквира.Напомиње да је Вијеће министара БиХ средином прошле године задужио Уред координатора да покрене активности на развоју новог средњорочног Стратешког оквира за реформу јавне управе до 2020.О свим активностима које проводе информират ће Вијеће министара БиХ, а имају и сагласности за наставак активности на овом процесу од Брчко дистрикта БиХ и РС-а. Влада Федерације БиХ већ је дала сагласност и задужила представнике структура за реформу јавне управе с нивоа ФБиХ да дају пуни допринос у активностима припреме новог стратешког оквира за реформу јавне управе.Би ће потребно, наглашава Ћузулан, да четири владе именују службенике за рад радних група како би они могли активно учествовати на припреми нове стратегије и акционог плана за њено провођење. Процес израде Стратешког оквира за реформу јавне управе изискиват ће, додао је, висок ниво сарадње, консултација и координације значајног броја органа највиших нивоа јавне управе у БиХ, дијалога и консултација с невладиним сектором, представницима пословне те академске заједнице у БиХ.Ћузулан такођер наводи да су се сви нивои власти позитивно одредили према Реформској агенди те да је сада вријеме када се очекују конкретне активности на њеном провођењу.  – Документ Оперативни план за припрему новог стратешког оквира нуди цјеловит приступ изради нове стратегије и акционог плана за реформу јавне управе кроз међувладине радно-консултативне структуре четири управна нивоа које ће развијати, усаглашавати и утврђивати финални приједлог Стратешког оквира реформе јавне управе. Предложена је оквирна структура новог стратешког документа усаглашена с приоретима Реформске агенде за БиХ за период 2015-2018. година, потребама процеса придруживања Европској унији, а посебно принципима реформе јавне управе – нагласио је Ћузулан.Предложено је да база за дефинисање обима будућег Стратешког оквира РЈУ буде пет области и то: развој политика и координација, јавна служба и управљање људским потенцијалима, одговорност, пружање услуга и управљање јавним финансијама. На питање хоће ли нова стратегија бити фокусирана једним дијелом и на Партнертсво за отворену власт, одговорио је да се сам концепт Партнерства темељи на принципима транспарентности власти, с нагласком на, између осталог, јавно доступне информације, испуњавање основних стандарда отворености података, активно учешће грађана у процесу доношења одлука, као и постојање одговарајућег оквира за позивање власти на одговорност кроз различите механизме.- Ове принципе наћи ћете и у принципима реформе јавне управе. Свакако да ће Партнерство за отворену власт наћи мјесто у новој стратегији – казао је Ћузулан. Истиче да је Уред координатора направио прошле године искорак ка промоцији проактивне транспарентности те је заједно с организацијама цивилног друштва израдио документ Стандарди проактивне транспарентности и Политика проактивне транспарентности, којима су потврдили стратешко опредјељење да унаприједе транспарентност у свом раду.Такођер, први су објавили све буџетске информације које су доступне на њиховој wеб страници.Ћузулан очекује да ће њихов примјер слиједити и друге институције, јер без повјерења грађана у сопствене институције нема добре атмосфере за реформе. Оне својим примјером морају то повјерење да заслуже.Један од пројеката чија је имплементација недавно озваничена је &qуот;Изградња капацитета за борбу против корупције у структурама државне службе БиХ“.Оцјењујући да је очигледно да су размјере корупције код нас такве да угрожавају темеље друштва и сваког напретка, Ћузулан подвлачи да овим пројектом неће искоријенити корупцију, али желе дати допринос у борби против овакве појаве.-Кроз имплементацију овог пројекта бит ће реализовано неколико активности, а најважније су тематско истраживање јавног мнијења, развој и имплементација програма обуке о проблему корупције у јавној управи, израда приручника за запослене у органима државне службе/управе у БиХ и провођење јавне кампање и промовисање пројектних активности и резултата – казао је Ћузулан.  Пројекат ће у наредних 12 мјесеци бити имплементиран на четири управна нивоа. Бит ће од кључне важности да институције проведу препоруке које су излазни резултат овог пројекта. (Аутор: Фена)