Вијеће министара БиХ на сједници одржаној у сриједу усвојило је Извештај о раду Уреда координатора за 2015. годину.  У извјештају је констатовано да је Уред у 2015. години, у сарадњи са организацијом СИГМА, био посвећен активностима на припреми развоја новог стратешког оквира за реформу јавне управе. Уред је припремио приједлог новог Оперативног плана за израду стратешког оквира те је исти презентовао партнерима у процесу реформе јавне управе на конференцији одржаној у Сарајеву почетком фебруара ове године.  Нови стратешки оквир требао би бити израђен и упућен Вијећу министара БиХ на разматрање до краја јуна 2016. године.Уз ове активности, Уред координатора је у протеклој години координирао прикупљање података институција са четири управна нивоа (БИХ, ФБиХ, БДБиХ и РС) за мјерење почетног стања у јавној управи у БиХ у односу на Принципе јавне управе. Мјерење почетног стања , као и извјештај, урадила је СИГМА за Европску комисију која прати напредак БиХ у области јавне управе. Извјештај је указао на подручја гдје су потребна побољшања, те понудио препоруке за бољи рад управе. У извјештајном периоду настављен је рад на пројектима чија проведба доприноси испуњењу мјера из РАП1, а који су финансирани из Фонда за реформу јавне управе. Управни одбор Фонда за реформу јавне управе усвојио је одлуке о додјели уговора за пет пројеката, те ће почетком 2016. с понуђачима који су одабрани на натјечајима бити потписани уговори.Настављена је сарадња Уреда координатора с Њемачким друштвом за међународну сарадњу кроз Програм јачања јавних институција. Вијеће министара БиХ подржало иницијативу о увођењу модела управљања квалитетом у државне институције. Уред координатора задужен да у сарадњи са другим институцијама припреми оквир за увођење ТQМ. На конференцији крајем 2015. потписан споразум о сарадњи између Уреда, ГИЗ-а и Института за стандардизацију БиХ. У склопу примјене ЦАФ модела, Уред координатора припремио Извјештај о самопроцјени сабројним активностима који ће допринијети бољем пословању.Уред координатора се укључио у иницијативу Партнерство за отворену власт, а јавности су презентирани пројекти и активности реформе јавне управе релевантни за ову иницијативу. У оквиру Групе за комуникације и управљање знањем, која дјелује у оквиру Програма јачања јавних институција,  проведена је информативна кампања под слоганом „Имате право да знате“ те су израђени документи Политика проактивне транспарентности у јавној управи и Стандарди проактивне транспарентности у јавној управи. Један од првих корака које је Уред координатора подузео на проактивном објављивању информација од јавног значаја на wеб страници је постављање информација и докумената у вези са буџетском транспарентности рада Уреда. Уред је на wеб страници објавио: Буџет за 2015. годину (заједно са аналитичким подацима), Оперативни план за 2015. годину, Образложење Оперативног плана извршења буџета за 2015, те Извјештај о извршењу буџета за период 01.01. – 30.06.2015. Извјештај можете преузети овдје.